Preventie hart- en vaatziekten

Sinds enige jaren hebben wij een  een spreekuur ter preventie van hart- en vaarziekten. Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die een verhoogde kans hebben op het krijgen van deze aandoeningen. Wij zullen de patiënten oproepen, die:

  • een verhoogd cholesterol hebben
  • een verhoogde bloeddruk hebben
  • een hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt

Deze patiënten kunnen eens per jaar een uitnodiging verwachten van ons.

U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken voor dit spreekuur.

Het spreekuur bestaat uit een afspraak bij de assistente voor het meten van bloeddruk, gewicht en lengte, het bespreken van  risicofactoren en bloedonderzoek (cholesterol, suiker en nierfunctie). Na het bloedonderzoek overlegd de assistente de uitslagen met de arts en geven wij u een advies over uw leefstijl, of behandeling.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit spreekuur. Het kan echter wel zijn dat het laboratorium onderzoek binnen uw jaarlijkse eigenrisico bedrag valt. In dat geval komen die kosten voor uw rekening.


11-07-2014Terug naar het nieuwsoverzicht