Psychische problemen

Op Donderdag houdt Kim Kroezen, POH GGZ spreekuur
Steeds meer huisartsen hebben een POH GGZ in de praktijk, zo ook uw huisarts. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho) sociale klachten.
Wat kan de POH GGZ voor u doen?
Tijdens een intakegesprek brengt de POH GGZ samen met u uw klachten en hulpvraag in kaart. Ook is het mogelijk dat de POH GGZ vraagt naar de geschiedenis van uw klachten en wat u al hebt gedaan om deze te verminderen of van de klachten af te komen.
    •    Verhelderen van problemen
    •    Geven van advies over mogelijke behandeling en verwijzing
    •    Kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
    •    Nazorg na behandeling in een GGZ-instelling

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?
U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. De intake duurt drie kwartier en vervolggesprekken duren een half uur.
Kosten
Voor u zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH GGZ. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.