Andere spreekuren

Assistente-spreekuren

De assistentes zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig.

Naast hun  telefoon- en baliewerkzaamheden kunt u, op afspraak, voor de volgende zaken bij hun terecht:

 • bloeddruk meten
 • suiker meten
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • injecties toedienen
 • uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals kanker
 • ouderen visites
 • hart en vaatziekten preventie spreekuur
 • wratten spreekuur

Spreekuren voor chronische ziektes

 • Henny Herbers is diabetes verpleegkundige en houdt spreekuur voor mensen met diabetes op dinsdag
 • Patiënten met COPD of astma kunnen in overleg met de huisarts controle en vervolg onderzoeken afspreken.
 • Patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken worden jaarlijks uitgenodigd om hun  volledige  medicatie gebruik te evalueren in het zogenaamde " POLYFARMACIE" spreekuur